Aug
26
When: Monday, Aug 26, 2019 - Friday, Aug 30, 2019, (All day)
Where:

Tile Setters

 • Adan Moreno
 • Frank Renteria
 • Jose Luis Rodriguez
 • Pedro Rubio
 • Ryan Scott
 • Eduardo Soto
 • Adan Maldonado

Tile Finishers

 • George Gomez
 • Devon King
 • Bernardo Lopez
 • Miguel Perfecto
 • Thomas Rios
 • Alberto Lopez